Eşin Mallarına Tedbir Konulur mu?

Boşanma sürecindeki çiftlerin en çok merak ettiği konulardan biri de boşanma davası açmadan önce eşlerinin malvarlığı üzerinde tedbir uygulanıp uygulanmayacağıdır.


EŞİMİN MALLARINA TEDBİR KOYDURMAK MÜMKÜN MÜ?

Sıklıkla sorulan bu soru hakkında Türk Medeni Kanunu’nda  ailenin ekonomik varlığının korunması için özel bir düzenleme yer almaktadır. Kanunun 199. maddesine göre;


Ailenin ekonomik varlığının korunması veya evlilik birliğinden doğan malî bir yükümlülüğün yerine getirilmesi gerektirdiği ölçüde, eşlerden birinin istemi üzerine hâkim, belirleyeceği malvarlığı değerleriyle ilgili tasarrufların ancak onun rızasıyla yapılabileceğine karar verebilir. Hâkim bu durumda gerekli önlemleri alır
Hâkim, eşlerden birinin taşınmaz üzerinde tasarruf yetkisini kaldırırsa, re’sen durumun tapu kütüğüne şerhedilmesine karar verir.

Kanunda yazıldığı gibi ailenin ekonomik varlığını korumak için eşlerden birinin talebi üzerine gerekli önlemleri almakla yetkili kılınmıştır. Buna göre;


BOŞANMA DAVASINDAN ÖNCE EŞİN MALLARINA TEDBİR KONULUR MU?

Boşanma davası açmadan önce eşin malvarlığına tedbir koyulmasını mahkemeden talep edebilirsiniz.


Eşin mallaına tedbir koymak için boşanma davası açılmasına gerek yoktur. Tedibr davası ayrı bir dava konusu olarak da aile mahkemesi hakimi tarafından incelenecektir.


Boşanma davası öncesinde eşinizin mal kaçırdığını yada kaçıracağını düşünüyorsanız derhal bir avukatla irtibata geçerek eşinizin tasarruf yetkisinin sınırlandırılması için mahkemeye başvuruda bulunun. Böylece eşinizin adına kayıtlı olan daire, ev, arsa, araba gibi taşınır-taşınmaz mallar üzerindeki tasarruf yetkisini sınırlandırarak sizin rızanız olmadan işlem yapmasını engellemiş olursunuz.