Anlaşmalı Boşanmadan Vazgeçilebilir Mi?

Eşler anlaşmalı boşanmayla ilgili detayları belirleyecekleri anlaşmalı boşanma protokolü ile aile mahkemesine başvurarak anlaşmalı boşanma davası açabilirler. Ancak anlaşmalı boşanabilmek için eşlerin bazı şartları taşıması gerekmektedir.


Anlaşmalı boşanma davası şartları şunlardır;

  • Evliliğin En Az Bir Yıldır Sürmüş Olması

  • Tarafların Mahkemeye Anlaşmalı Boşanma İçin Başvurmuş Olması

  • Tarafların Mahkeme Huzurunda Boşanma İradesini Açıklamış Olmasıdır

Yukarıdaki şartları taşıyan eşler anlaşmalı boşanma davası açtıktan sonra boşanmaktan feragat edebilir mi? Yada boşanmaktan vazgeçilebilir mi? Bu durumu boşanma süreci içindeki üç döneme göre yanıtlamak faydalı olacaktır:


DAVA AÇILMADAN ÖNCE

Boşanacak eşler, henüz dava açılmadan bir boşanma avukatı ile anlaşmalı boşanma protokolü hazırlamaktadırlar ve bu protokolü imzalamaktadırlar. Anlaşmalı boşanma protokolünün imzalanması boşanma davası açıldığı anlamına gelmeyecektir. İşte bu sebeple anlaşmalı boşanma protokolünü imzaladıktan sonra boşanmaktan yada anlaşmalı boşanmaktan vazgeçerseniz hemen avukatınızla iletişim kurup mahkemeye başvurmamasını isteyin.


Bu aşamada tarafların anlaşmalı boşanma yönündeki iradeleri aile mahkemesine bildirilmediği için dava açmaktan kolaylıkla vazgeçebilirsiniz. Eğer boşanma protokolü imzalanmışsa ileride iradeniz dışında kullanılmasını engellemek için bu belgeleri imha edebilirsiniz.


DAVA DEVAM EDERKEN

Boşanmak isteyen eşlerden biri şahsen veya boşanma avukatı aracılığıyla anlaşmalı boşanma davası açmış olabilir. Bu durumda eşler tarafından imzalanan protokole yönelik beyanlarınız bizzat aile mahkemesi hakimi tarafından duruşmada size bir kez daha sorulacaktır. Eğer boşanmaktan yada anlaşmalı boşanmaktan vazgeçtiyseniz duruşma esnasında aile mahkemesi hakimine bunu bildirerek anlaşmalı boşanmadan cayabilirsiniz.


Duruşma öncesinde yada duruşma yapılmış ve boşanma kararı verilmiş olsa dahi tüm bu aşamalarda boşanma kararı kesinleşme şartı gerçekleşene kadar boşanmaktan feragat yada vazgeçme yönündeki beyanınızı mahkemeye veya aile mahkemesi hakimine bildirebilirsiniz.


Anlaşmalı boşanma yada çekişmeli boşanma davası sonuçlandıktan sonra karara eşlerden biri itiraz etmişse davayı açan(boşanmak isteyen eş) boşanmadan feragat/vazgeçme dilekçesiyle davayı ortadan kaldırabilecektir..


DAVA KESİNLEŞTİKTEN SONRA

Boşanma davası öncesi yada davanın devam ettiği dönemde boşanmaktan feragat veya vazgeçme dilekçesi tarafınızca sunulmadıysa ve aile mahkemesi hakimi boşanma kararı vermişse, eşler de bu karara itiraz etmediyse karar boşanma kararı kesinleşmiş demektir. Bu aşamada artık boşanmaktan vazgeçme hakkınız olmayacaktır.