Boşanma Sebepleri Nelerdir?

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre boşanma davası açabilmek için kanunen geçerli olan sebepler özel ve genel boşanma sebepleri olarak ikiye ayrılmaktadır:


Genel Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Türk Medeni Kanunu'na göre evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, şiddetli geçimsizlik, güveni zedeleyen davranışlar, hakaret, aşağılayıcı sözler ve davranışlar boşanma davası için genel boşanma sebepleridir.


Özel Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Özel boşanma sebepleri ise Türk Medeni Kanunu’nda ayrıca düzenlenmiş aşağıdaki sebeplerle ortaya çıkmaktadır:


Zina nedeniyle boşanma davası

Türk Medeni Kanunu’nun 161. maddesi zina sebebiyle boşanma davası açabilmek için zinayı öğrenen eşin altı ay içerisinde dava açması gerekmektedir. Ve herhalde zina eyleminin gerçekleştiği tarihten itibaren beş yıl içerisinde bu davanın açılmış olması gerekmektedir. Burada önemli olan detay ise affeden eşin dava hakkı olmamasıdır.


Eşinizi zina yada aldatma nedeniyle affederseniz affettiğiniz eylemi bir daha boşanma sebebi olmayacaktır.

Hayata kast, pek kötü muamele veya onur kırıcı davranışlar nedeniyle boşanma davası Türk Medeni Kanunu’nun 162. maddesi eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir.Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde bu sebebin doğumunun üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Kanun’un bu maddesine göre de affeden eşin dava açma hakkı olmamaktadır.

Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma davası

Türk Medeni Kanunu’nun 163. maddesine göre eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, mağdur olan eş her zaman boşanma davası açabilir.

Terk nedeniyle boşanma davası

Türk Medeni Kanunu’nun 164. maddesine göre eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hâkim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir.

Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası Türk Medeni Kanunu’nun 165. maddesine göre ise eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hâle gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmî sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir.


Yukarıda genel ve özel boşanma sebeplerini hakkında kısa bir bilgilendirme yaptık Boşanma davası sebepleri yapılacak yargılamada da farklı sonuçların ortaya çıkmasına neden olacaktır. Bu sebeple boşanma davası açmak için avukattan destek almanız hak kaybına uğramamanız için önem arz etmektedir.