Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir?

Anlaşmalı boşanma protokolü, boşanmak isteyen eşlerin  mahkemeye başvururken evliliğin sona ermesinin sonuçlarıyla bağlantılı olarak anlaştığı bazı temel hususları bir protokol çerçevesinde düzenledikleri ve karşılıklı olarak imzaladıkları anlaşmadır.


Bu protokol anlaşmalı boşanma dilekçesinin eki konumunda olup hakim tarafından incelenerek, kanuna aykırı hükümler olmadığı sürece bu doğrultuda tarafların boşanmasına karar verilecektir. Hakimin protokole gerektiği takdirde tarafların ve varsa çocukların menfaatini dikkate alarak  müdahale hakkı da bulunmaktadır.


Anlaşmalı Boşanma Protokolüne Neler Yazılır?

Anlaşmalı boşanma protokolünde hak kaybına uğramamak için boşanma avukatı desteği almak önemlidir. Anlaşmalı boşanma protokolünde özet olarak şunlar yazılabilir:


- Çocuğun velayeti,

- Çocuğa ödenecek iştirak nafakası,

- Eşe ödenecek yoksulluk nafakası,

- Çocukla kişisel ilişkinin kurulacağı zamanlar,

- Evlilik birliği içerisinde edinilen taşınmazların paylaşımı, ev eşyalarının paylaşımı, diğer araç vb. her türlü malın paylaşımı


Yine taraflarca kanuna aykırı olmamak kaydıyla örneğin ev kirasını kimin ödeyeceği, satın alınan taşınmaz kredili alındıysa kredi borcunu kimin ödeyeceği gibi başkaca gerekli birtakım özel  konularda protokole eklenebilmektedir. Bu hususlar tarafların talep ve ihtiyaçlarına göre her dava için farklı olduğu bilinmelidir.


Anlaşmalı boşanma protokolünde yer alan hükümler taraflar açısından  birçok sonuçlara neden olduğundan ileride herhangi bir sorun yaşamamak ve telafisi imkansız zararların ortaya çıkmaması adına protokolün ve dava sürecinin uzman bir boşanma avukatı yardımıyla gerçekleşmesi tarafların menfaatine olacaktır. Protokole yazılacak hususlar tarafların talep ve ihtiyaçlarına göre de değiştiğinden, özellikle internet ortamında boşanma protokolü olarak indirilen birtakım hazır dökümanların  pek çoğu hatalı olup bu kapsamda boşanmak isteyen tarafların kullandıkları bu  tip hazır ve hatalı metinler pek çok soruna neden olabilmektedir.