Anlaşmalı Boşanmanın Kesinleşmesi ve Sonuçları

Anlaşmalı boşanma davasına ilişkin duruşmanın sonunda, mahkeme, kararını taraflara tefhim eder yani bildirir. Kısa karar, dava sonucunda ileride yazılacak gerekçeli kararın ana hatlarını taşıyan bir özet hükmündedir. Kararın hukuki ve fiili dayanağı ile detayları sonradan yazılacak gerekçeli kararda yer alır.


Mahkemede bir avukatla temsil edilmeyen taraflar, duruşma sonunda verilen kararla birlikte davanın sonuçlandığını düşünürler. Ancak boşanma davasına karşı tarafların istinaf yoluna başvurma hakları mevcuttur.


GEREKÇELİ KARAR KAÇ GÜNDE YAZILIR?
Mahkeme duruşmada bildirdiği kısa kararın ardından Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 321. maddesi uyarınca boşanma davası gerekçeli kararını 30 gün içerisinde yazıp taraflara tebliğ etmesi gerekmektedir.

Ancak uygulamada mahkemelerin iş yoğunluğu nedeniyle bu süre daha uzun olabilmektedir. Bu nedenle alanında uzman bir boşanma avukatı ile çalışmanız süreci hızlandırmanız açısından faydalı olacaktır.


GEREKÇELİ KARARIN TEBLİĞİ VE ELDEN TEBLİĞ YAPILMASI

Mahkeme tarafından tebligatlar genellikle posta yoluyla yapılır. Ancak süreci hızlandırmak ve istinaf süresini bir an önce başlatabilmek için taraflar mahkemeye giderek gerekçeli kararın, kendilerine elden tebliğini isteyebilirler. Bu durumda posta sürecinde geçen vakit ortadan kaldırılır ve süreç daha hızlı işlemiş olur.


Kararın posta yoluyla yahut elden tebliğ alındığı tarihinden itibaren iki hafta içinde kararın taraflarca istinaf edilmemesi durumunda boşanma kararı kesinleşir.


BOŞANMA KARARINA İTİRAZ EDİLMESİ: İSTİNAFA BAŞVURMAK

Taraflar, bu iki haftalık süreyi beklemek istemediği takdirde, mahkemeye kanun yolundan feragat dilekçeleri vererek süreci hızlandırabilir. İki haftalık istinafa başvuru süresince kararın istinaf edilmemesi yahut tarafların kanun yolundan birlikte feragati (istinaf yoluna başvurudan) halinde boşanma kararı kesinleşmiş olacaktır. Taraflar kararın yanlış şekilde verildiği ve hatalı olduğunu düşünüyorsa da karardaki hataların ve yanlışların düzeltilmesi için istinaf yoluna başvurabilir. Protokolde yazan hususların gerekçeli kararda belirtilip belirtilmediği kontrol edilmeli ve bu duruma istinaden süreç yönetilmelidir.


BOŞANMA KARARINI NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ'NE GÖTÜRMEK GEREKLİ Mİ?

Kararın kesinleşmesine ve kesinleşme şerhinin mahkeme kalemi tarafından düzenlenmesine müteakip boşanma kararı hukuk düzeni içerisinde sonuç doğurmaya başlayacaktır.


Mahkeme tarafından ilgili Nüfus Müdürlüğü ve diğer kurumlara sistem üzerinden müzekkereler yazılarak boşanmanın sonuçlarına bağlı işlemler gerçekleştirilir. Soyadı değişikliği için ilgili Nüfus Müdürlüğüne bizzat gidip işlemleri yapmanız gerekmez, boşanma davasına bakan aile mahkemesi bu kararı sizin adınıza nüfus kaydına işletecektir.


Süreci hak kaybına uğramadan, en makul sürede ve olması gerektiği gibi sonuçlandırmak için alanında uzman bir boşanma avukatından hukuki destek alınması iki taraf için de faydalı olacaktır.


Bu yazıya ve diğer hukuki konularda yazılara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.