Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir Şartları Nelerdir?


Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

Boşanmayı isteyen eşler kendi aralarında ve şartlarını kendilerinin belirleyeceği çocuğun velayeti, eşe/çocuğa nafaka, ortak malların paylaşımı, çocukla kişisel ilişkilerin düzenlenmesi gibi konularda anlaşma sağlayarak protokol imzaladıkları ve bu protokolle birlikte açılan davalardır.


Anlaşmalı Boşanma Davasının Şartları

Anlaşmalı boşanma davasında aşağıdaki şartların tamamının bulunması gerekmektedir:

-Evlilik Süresinin En Az Bir Yıl Olması,

-Tarafların Mahkemeye Anlaşmalı Boşanma İçin Başvurmuş Olması,

-Tarafların Mahkeme Huzurunda Boşanma İradesini Açıklaması.


Boşanmak İsteyen Çiftler Duruşmaya Katılmak Zorunda Mıdır?

Anlaşmalı olarak boşanmak isteyen çiftler, avukat ile temsil edilseler bile Mahkeme tarafından belirlenen duruşma gününde hazır bulunarak anlaşmalı boşanma istediklerine dair iradelerini beyan etmeleri zorunludur.


Anlaşmalı Boşanmada Tanık Gerekir Mi?

Anlaşmalı boşanma davalarında tanığa gerek yoktur.


Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürede Sonuçlanmaktadır?

Anlaşmalı boşanma davasında süreç çekişmeli boşanma türüne göre çok daha hızlı olarak sonuçlanmaktadır. Genellikle tek celsede, bazen birkaç günde ve genellikle bir ay içerisinde anlaşmalı boşanma davaları sonuçlanabilmektedir.


Anlaşmalı Boşanma Davasında Avukat Zorunlu Mudur?

Taraflar her davada olduğu gibi anlaşmalı boşanma davasında da bizzat davaya katılabilirler. Ancak özellikle anlaşmalı boşanma protokolünde yer alan hukuki detaylarda hata yapmamak ve ileride hak kaybına uğramamak için uzman boşanma  avukatı ile çalışmakta fayda olduğu bir gerçektir.