Anlaşmalı Boşanmadan Sonra Çocuk İçin Nafaka İstenebilir mi?

Anlaşmalı boşanma davası sırasında hazırlanan protokolde ortak çocuk için iştirak nafakası talep edilmemişse ileride böyle bir talepte bulunulup bulunulamayacağı da boşanmış çiftler tarafından merak edilmektedir. Boşanma davalarına bakan aile mahkemeleri de bu konuda farklı kararlar vermektedir.


Anlaşmalı boşanma döneminde velayet kendisine verilen taraf çocuk lehine bir iştirak nafakası talebinde bulunmamış olabilir. Bu durumda çocuğun yaşının büyümesi ve giderlerinin artması sonrasında velayet sahibi olan taraf diğer taraftan iştirak nafakası talebinde bulunabilecek midir?


İştirak nafakası ne demektir? Nafaka düzenlemesi ile ilgili bilgi sahibi olmak istiyorsanız Anlaşmalı Boşanmada Nafaka Düzenlemesi konulu yazımıza tıklayabilirsiniz.


Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2017/3-2613 Esas ve 2019/1191 Karar sayılı İlamı’nda boşanma sonrasında iştirak nafakası ilgili detayları belirlemiştir. Buna göre;


Türk Medeni Kanunu’nun 182/2.maddesi gereği velayetin kullanılması kendisine verilmeyen eşin, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmak zorunda olduğu yine anlaşmalı boşanma davasında davacının müşterek çocuk için nafaka istememiş olmasının daha sonra iştirak nafakası talep etmeye engel teşkil etmeyeceği, diğer taraftan müşterek çocuk için protokolle tazminat ödenmesinin davalı babayı iştirak nafakası ödemesi yükümlülüğünden kurtarmayacağı ancak bu husus nafaka miktarının tayininde göz önüne alınması gerektiği düzenlenmiştir.


Ayrıca anlaşmalı boşanma protokolü düzenlendiğinde karşılıklı edimler arasındaki denge daha sonra, şartların olağanüstü değişmesiyle taraflardan biri aleyhine katlanılamayacak derecede bozulmuşsa, taraflar artık o akitle bağlı tutulamazlar, değişen bu koşullar karşısında 4721 Sayılı TMK’nın 2. maddesinden yararlanarak sözleşmenin yeniden düzenlenmesini mahkemeden isteyebileceklerdir. Velayet sahibi olan ebeveyn bu zorunluluk nedeniyle diğer ebeveynden müşterek çocuk yararına nafaka talep etmektedir.


Çocuğun büyümesi, değişen ve gelişen durumlar ile çocuğun ihtiyaçları ve üstün yararı da gözetilip, şahsî ve eğitim giderlerinin doğal olarak artmış olacağı dikkate alınarak, tarafların sosyal ve ekonomik durumları da göz önünde bulundurularak müşterek çocuk yararına 4721 Sayılı TMK’nın 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesine göre uygun bir iştirak nafakasına hükmedilmesi gerekir.


Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından verilen karar kapsamında anlaşmalı boşanma davasında çocuk lehine iştirak nafakası belirlenmemiş olsa dahi ileride değişen şartlar gözetilerek çocuk lehine iştirak nafakası verilmesi mümkün hale gelmiştir.


Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları konusunda boşanma davası konusunda uzman avukatlarımızla ve büromuzla irtibata geçebilir ve hukuki destek alabilirsiniz. Diğer yazılarımızı okumak için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz.


Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?


Boşanma Sebepleri Nelerdir?


Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır?